Ke stažení

Čištění a údržba komunikací:

Operační plán zimní údržby MK

Dodatek č. 1 k operačnímu plánu zimní údržby MK

Plán blokového čištění 2017

Zeleň:

PLÁN SEKÁNÍ 2017

Žádost o výkop v zeleni
Žádost o zábor zeleně
Žádost o zábor zeleně - reklama
Žádost o zábor zeleně - kultura

Odpady:
Rozpis přistavení van 1Q 2017

Rozpis přistavení van 2Q 2017

Rozpis přistavení van 3Q 2017

Rozpis přistavení van 4Q 2017

Seznam stanovišť a kontejnerů na tříděný odpad

Harmonogram svozu biologického odpadu

Stavba:

Oznámení havárie