Ke stažení

Čištění a údržba komunikací:

Operační plán zimní údržby MK

Dodatek č. 1 k operačnímu plánu zimní údržby MK

Plán blokového čištění 2018

Zeleň:

PLÁN SEKÁNÍ 2018

Žádost o výkop v zeleni

Žádost o zábor zeleně

Žádost o zábor zeleně - reklama

Žádost o zábor zeleně - kultura

Odpady:

Rozpis přistavení van 1Q 2018

Rozpis přistavení van 2Q 2018

Rozpis přistavení van 3Q 2018

Rozpis přistavení van 4Q 2018

Seznam stanovišť a kontejnerů na tříděný odpad

Harmonogram svozu biologického odpadu

Stavba:

Oznámení havárie