Přemístění kontejnerů na oblečení z ulice Sadová a dvora Pivovaru

2. října 2017 – Kontejner na oblečení v ulici Sadová bude přemístěn na sběrný dvůr v ulici Sadová, Kolín. 2 kontejnery na oblečení ve dvoře Pivovaru budou přemístěny na sběrný dvůr v ulici Mnichovická, Kolín.

Kontejner na oblečení v ulici Sadová bude přemístěn na sběrný dvůr v ulici Sadová, Kolín.

2 kontejnery na oblečení ve dvoře Pivovaru budou přemístěny na sběrný dvůr v ulici Mnichovická, Kolín.