Upozornění !!!

16. prosince 2015 – Vážení spoluobčané, na základě řady upozornění reagujeme na množící se případy, kdy se neznámé osoby vydávají za zaměstnance společnosti AVE Kolín, navštěvují v těchto dnech jednotlivé domácnosti a pod záminkou přání příjemných vánočních svátků se dožadují finanční odměny.

Tyto osoby, ačkoliv mohou být oblečené do firemního oblečení AVE, nejsou zaměstnanci společnosti AVE Kolín. Zneužívají logo naší společnosti a dopouští se tím protiprávního jednání. Společnost AVE Kolín již o těchto případech informovala Policii ČR a podnikla nezbytné právní kroky. Pokud by po Vás jakákoliv osoba zaštiťující se naší společností žádala peníze, informujte prosím o tomto jednání neprodleně policii.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití nadcházejících svátků.

Mgr. Věra Suchomelová
jednatelka AVE Kolín s.r.o.

V Kolíně dne 16. 12. 2015