Profil společnosti

AVE holding

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady v centrální a východní Evropě. Kromě České republiky AVE působí i na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajině.

AVE holding je součástí skupiny EP INDUSTRIES , která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí mimo odpadové hospodářství také v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

Mezi konkrétní činnosti společnosti patří:

 • svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
 • svoz a využití separovaných složek odpadu
 • zpracování druhotných surovin
 • svoz a odstranění nebezpečných odpadů
 • sanace starých ekologických zátěží
 • letní čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení
 • čištění průmyslových provozů
 • veřejné osvětlení
 • stavební činnost
 • údržba městské zeleně
 • provozování sběrných dvorů
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
 • facility management

AVE Kolín s.r.o. - historie

Předchůdce současné společnosti působil ve městě Kolín a jeho okolí již od roku 1957.

V průběhu let se měnila jak právní forma této organizace, tak i rozsah zajišťovaných činností.

V roce 1997 změnily Technické služby města Kolína obchodní formu na společnost s ručením omezeným, založenou pro zajišťování převážně veřejně prospěšných služeb. O 10 let později, na podzim roku 2007, vypsalo město Kolín poptávkové řízení k odprodeji 75% obchodního podílu společnosti, ve kterém zvítězila společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou.

Dne 13. 12. 2007 tak podepsali jednatelé společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se zástupci města Kolína smlouvu o odkupu a od 1. 1. 2008 se tak Technické služby města Kolína, s.r.o. staly dceřinou společností společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a ona jejich novým většinovým vlastníkem.

Po převzetí společnosti firmou AVE byla dle předchozí dohody vyčleněna správa aquaparku Vodní svět Kolín a psího útulku na samostatnou organizaci. Zároveň byla provedena reorganizace původních 11 středisek, pracovních pozic a náplní.

Portfolio zbylých služeb zůstalo až na světelnou reklamu zachováno. Působnost společnosti se naopak z úzkého okolí města Kolín rozšířila i do vzdálenějších lokalit a nabízí své služby městům, obcím a živnostníkům i za hranicí kolínského okresu a Středočeského kraje.

Zároveň společnost AVE Kolín s.r.o. podniká rozsáhlé investice do vozového parku a celkové vybavenosti ke zkvalitnění veškerých služeb.

Vedení společnosti

Jednatelé:

Mgr. Věra Suchomelová

Ing. Karel Sova

Ing. Radek Doležal