Čištění

Podrobnosti

Provádíme údržbu a úklid veřejných prostranství. Zákazníkům nabízíme jak pravidelnou péči, tak i jednorázovou činnost. Disponujeme moderní mechanizací, strojním a technickým vybavením včetně kvalifikované obsluhy.

Poskytujeme komplexní zajištění úklidu a čištění po veřejných akcích (koncerty, festivaly, dětské dny, politická shromáždění, sportovní akce, dny otevřených dveří atd.).

V rámci letní údržby nabízíme:

 • strojní mytí a zametení ploch, chodníků, komunikací, parkovišť, náměstí, areálů apod.
 • ruční zametení a dočištění
 • kropení ploch proti prašnosti
 • úklid nelegálních, tzv. černých skládek
 • úklid a odstranění exkrementů
 • čištění kanalizačních vpustí
 • čištění odlučovačů ropných látek a olejů
 • odvoz a likvidace odpadu vzniklého při čištění
 • svoz uhynulých zvířat od dopravních nehod a předání k odbornému odstranění
 • úklidová služba u dopravních nehod
 • dodání vody do bazénů a vířivek

V rámci zimní údržby nabízíme:

 • odstranění sněhu
 • posyp chodníků a komunikací inertním materiálem (štěrk) a chemickým materiálem (sůl)
 • sdružený výkon (plužení a posyp) komunikací a chodníků, průmyslových areálů a parkovišť
 • ruční úklid schodišť, zastávek MHD
 • zpracování operačních plánů zimní údržby
 • pohotovostní režim 24 hodin denně

Kontaktní osoby:

Libor Souček
Provozní technik, letní údržba
e-mail: libor.soucek@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 602 392 127

Karel Kozdera
Vedoucí provozu, zimní údržba
e-mail: karel.kozdera@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 728 769 575

Pohotovostní tel. číslo na zimní údržbu: 724 833 277