Energetický management

Poskytujeme majitelům a provozovatelům budov energetický management jako opatření vedoucí ke snižování spotřeby energií a tím i nákladů na provoz budov. Vytváříme a aktualizujeme energetické koncepce a plány, realizujeme navržená opatření, kontrolujeme reálný efekt provedených změn.

V oblasti energetického managementu nabízíme následující služby:

  • provedení auditu smluv s dodavateli energií
  • optimalizace nákladů na energie
  • navržení úsporných opatření vedoucích ke snížení nákladů
  • zpracování energetických auditů
  • zajištění provozu, údržby a případných oprav zařízení
  • monitoring a vyhodnocení úspěšnosti provedených změn

Kontaktní osoba:

Bc. Simona Horálková
Vedoucí obchodního oddělení
e-mail: simona.horalkova@ave.cz   
Tel.: 321 724 011
GSM: 724 035 714