Náhradní plnění

Společnost se aktivně podílí na zaměstnávání OZP (osoby se zdravotním postižením) v nadpolovičním podílu, čímž je splněna zákonná podmínka poskytování služeb pro náhradní plnění.

Náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak splnit zákonem stanovenou podmínku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zvláště pak § 81, se vztahuje na všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci a povinný podíl pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením činí 4 % k celkovému počtu zaměstnanců.


Povinný podíl lze tedy splnit:

  • zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům
  • odvodem do státního rozpočtu
  • kombinací výše uvedených možností


Vyberte tu správnou možnost

Zákon více možností, jak splnit povinný podíl, neuvádí. Pokud sami nemůžete z jakéhokoliv důvodu zaměstnat OZP, pak volba odběru praktických a užitečných služeb, které společnost AVE Services nabízí, je ta správná. Získáte prospěšné služby, neodevzdáte státu firemní peníze bez užitku, splníte si náhradní plnění a podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kontaktní osoba:

Olga Urbanová
Referentka vnitřní služby
e-mail: olga.urbanova@ave.cz   
Tel.: 321 724 011
GSM: 730 191 090