Ostraha a recepční služby

Zajišťujeme ostrahu přizpůsobenou konkrétním potřebám jednotlivých objektů a jejich provozovatelů.
Pro bezpečnostní služby využíváme proškolené specialisty s profesionálním vystupováním a odborným výcvikem. V rámci ostrahy jsou zajišťovány činnosti podle instrukcí zadavatele – kontrola osob a vozidel, monitoring pohybu, vnější a vnitřní kontrola budov a další.

Naše služby nabízíme širokému spektru objektů - hotely, administrativní budovy, obchodní centra, průmyslové areály atd.

Zajišťujeme recepční služby přizpůsobené potřebám jednotlivých objektů a jejich provozovatelů.
Pro recepční služby využíváme proškolené specialisty s profesionálním vystupováním a specializací podle typu daného objektu a oboru činnosti.

  • disponujeme pracovníky s výbornými komunikačními schopnostmi
  • garantujeme spolehlivost a znalost cizích jazyků podle požadavků objednatele
  • poskytujeme služby ostrahy a recepční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Kontaktní osoba:

Bc. Simona Horálková
Vedoucí obchodního oddělení
e-mail: simona.horalkova@ave.cz   
Tel.: 321 724 011
GSM: 724 035 714