Venkovní úklid

Zajišťujeme komplexní venkovní úklidy. Provádíme ruční a strojové čištění chodníků, komunikací, parkovišť, areálů a dalších ploch. Venkovní úklid zajišťujeme profesionální technikou obsluhovanou proškoleným personálem.

Provádíme také úklid vnějších prostranství po konání hromadných sportovních, kulturních a jiných akcí. Přistavujeme odpadové nádoby podle potřeb pořadatelů akcí a sjednaných podmínek.

Služby zajišťujeme periodicky v dohodnutých intervalech nebo na výzvu našich obchodních partnerů. 

  • zajišťujeme komplexní venkovní úklid okolí budov
  • provádíme letní i zimní údržbu
  • zajišťujeme údržbu venkovní zeleně
  • provádíme úklid veřejných prostor před, v průběhu a po konání hromadných akcí (koncerty, festivaly, sportovní akce, atd.)

Dodáváme vybavení potřebné pro úspěšné zvládnutí akcí za účasti velkého počtu osob - mobilní zábrany, skládací židle a lavičky, odpadové nádoby a další prvky dle požadavků objednatele. Součástí služeb je rovněž odvoz a odstranění veškerého odpadu na našem vlastním zařízení.

Kontaktní osoba:

Bc. Simona Horálková
Vedoucí obchodního oddělení
e-mail: simona.horalkova@ave.cz   
Tel.: 321 724 011
GSM: 724 035 714