Vnitřní úklid

Komerčním subjektům, obcím, městům, sdružením a dalším zajišťujeme komplexní vnitřní úklid budov. Provádíme ruční a strojové čištění, zajišťujeme úklid a dodávku hygienických materiálů pro sanitární zařízení.

Služby zajišťujeme periodicky v dohodnutých intervalech nebo na výzvu našich obchodních partnerů. Vnitřní úklid budov zajišťujeme profesionální technikou obsluhovanou proškoleným personálem. Samozřejmostí je přizpůsobení časovým požadavkům na dobu úklidu.

Služby v oblasti vnitřního úklidu budov poskytujeme našim partnerům dlouhodobě a v nejvyšší kvalitě.

  • zajišťujeme komplexní ruční a strojové čištění budov
  • doba a četnost čištění podle požadavků objednatele
  • přizpůsobení konkrétním podmínkám a materiálům v budovách
  • dodáváme hygienický materiál a hygienická zařízení
  • poskytujeme služby související s dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací

Kontaktní osoba:

Bc. Simona Horálková
Vedoucí obchodního oddělení
e-mail: simona.horalkova@ave.cz   
Tel.: 321 724 011
GSM: 724 035 714