Biologický odpad

Zajišťujeme plošný sběr, svoz a následné využití biologicky rozložitelného odpadu.
Pronajímáme kontejnery a nádoby pro ukládání tohoto odpadu.

Bioodpad je organická hmota, která v sobě váže živiny, které můžete ve formě kompostu navracet zpět do půdy. Tříděním bioodpadu snížíte náklady na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a přispějete ke zlepšení životního prostředí.

Naše služby nabízíme nejen městům a obcím, ale také firmám, živnostníkům a organizacím. Využíváme technologie v souladu s platnou legislativou a nejvyššími evropskými standardy.

Mezi bioodpad patří:
tráva a plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu drobných zvířat atd.

Mezi bioodpad nepatří:
pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Kontaktní osoby:

Marek Thürner
Provozní technik - odpady
e-mail: marek.thurner@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 602 449 362