Komunální odpad

Zajišťujeme pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, separovaných odpadů, nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelného odpadu, velkoobjemového odpadu, stavebního odpadu a gastroodpadu či odpadů z odpadkových košů. Poskytujeme nádoby na jednotlivé druhy odpadů. Naše služby nabízíme nejen městům a obcím, ale také živnostníkům a firmám. Disponujeme moderním vozovým parkem odpovídajícím nejvyšším evropským standardům.

PRO OBČANY

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města nebo obce, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

V případě potřeby odstranění většího množství objemného odpadu z domácností nebo mimo stanovené termíny svozu nabízíme odvoz odpadu dle individuální cenové nabídky.

PRO SPOLEČNOSTI A PODNIKATELE

Nabízíme odvoz směsného komunálního odpadu z kompletní řady sběrných nádob (popelnice o obsahu 80 l, 120 l, 240 l a kontejnery o obsahu 1100 l)

  • odvoz provádíme dle individuální dohody se zákazníkem
  • v rámci svozu směsného komunálního odpadu nabízíme i odvoz odpadků z košů
  • nabízíme zajištění svozu odpadu z jednorázových, veřejných či kulturních akcí

Kontaktní osoby:

Marek Thürner
Provozní technik - odpady
e-mail: marek.thurner@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 602 449 362