Nebezpečný odpad

Vyhodnocujeme, svážíme, energeticky využíváme a odstraňujeme nebezpečný odpad.
Transport odpadu zajišťujeme moderní a bezpečnou technikou odpovídající nejvyšším evropským standardům.

Služby spojené s odstraňováním nebezpečného odpadu jsou součástí komplexního odpadového hospodářství poskytovaného městům a obcím nebo jednotlivě firmám, živnostníkům a organizacím.

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • svoz a odstranění nebezpečných odpadů
  • svoz a odstranění kalů z čištění průmyslových odpadních vod
  • svoz a odstranění nebezpečných odpadů obsahujících azbest
  • svoz a odstranění odpadů kontaminovaných ropnými látkami
  • svoz a odstranění kapalných a plynných nebezpečných odpadů
  • stabilizace nebezpečných odpadů pomocí nejmodernějších technologií

Vlastníme koncová zařízení a technologie pro zpracování, úpravy, využití a odstranění odpadů – biodegradace (biodegradační plochy), termické odstranění (spalovny), stabilizace (solidifikační linky), řízené uložení (skládky nebezpečných odpadů).

Pro správu a nakládání s nebezpečnými odpady disponujeme speciálním odborným oddělením.

  • vyhodnotíme nebezpečnost odpadů a určíme způsob nakládání a odstranění
  • zabezpečíme bezpečný převoz odpadů
  • zajistíme bezpečné odstranění odpadů

Kontaktní osoba:

Petr Lichtenberg, DiS.
poradce pro ekologii/průmyslové služby
e-mail: petr.lichtenberg@ave.cz
GSM: 724 035 714

Marek Thürner
Provozní technik - odpady
e-mail: marek.thurner@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 602 449 362