Stavební odpad

Zajišťujeme svoz a odstranění stavebního odpadu pro města a obce, občany, firmy, živnostníky a organizace.

Přistavujeme a odvážíme velkoobjemové kontejnery v dohodnutých termínech a lokalitách. Podle objemu odváženého stavebního odpadu nabízíme zákazníkům kontejnery od malých (3 m3) až po velkokapacitní (40 m3). Stavební odpady od občanů města Kolín přebíráme rovněž ve sběrných dvorech.

Kontaktní osoba:

Marek Thürner
Provozní technik - odpady
e-mail: marek.thurner@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 602 449 362