Stavba

Podrobnosti

Zajišťujeme stavební práce, opravy i rekonstrukce.

Jsme Vám schopni nabídnout širokou paletu služeb ve stavebnictví:

 • Výstavba a rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovacích ploch (povrchy dlážděné, živičné, betonové)
 • Výstavba a údržba sportovních a dětských hřišť
 • Dodání, instalace, renovace a údržba městského mobiliáře včetně odborné konzultace při výběru lokalit
 • Frézování živičných a betonových povrchů komunikací
 • Demolice starých objektů
 • Opravy uličních vpustí
 • Výstavba a opravy zastávek, čekáren a zábradlí
 • Instalace oplocení a vratových systémů
 • Zámečnické a tesařské práce
 • Kovovýroba
 • Zemní a výkopové práce
 • Úklid a odvoz veškerých odpadů ze stavby
 • Údržba veřejných WC

Kontaktní osoby:

Vít Brom
Provozní technik
e-mail: vit.brom@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 602 327 646

Mgr. Pavel Soukup
Vedoucí správy komunikací
e-mail: pavel.soukup@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 733 697 442