Veřejná zeleň

Podrobnosti

Poskytujeme údržbu veřejné i soukromé zeleně - parkových a velkoplošných prostranství, průmyslových areálů, zahrad, zemědělských ploch a sportovišť. Podle potřeb poskytujeme rovněž posudky, studie, projekty, inventarizace, poradenství a expertní činnosti v oblasti městské zeleně.

Údržbu zajišťujeme profesionální mechanizací a technikou. Vyberte si z široké nabídky našich služeb:

 • Sečení veřejných travnatých ploch, sadů, parků, zahrad, průmyslových areálů, sportovišť a komunikací
 • Zakládání trávníků a jejich ošetřování
 • Výsadba a údržba květinových záhonů, keřů, stromů, živých plotů
 • Řez, prořez keřů a živých plotů
 • Prořez a kácení stromů a náletových dřevin - pomocí vysokozdvižné plošiny i lezeckou technikou
 • Frézování pařezů
 • Mechanické i chemické ošetření proti plevelům
 • Jarní a podzimní vyhrabání listí
 • Zálivka
 • Údržba zařízení (pískoviště, lavičky) přilehlých k udržovaným plochám se zelení
 • Úklid zelených ploch
 • Odvoz odpadu
 • Kompostování biologického odpadu
 • Štěpkování dřevní hmoty

Veškeré služby v oblasti péče o zeleň poskytujeme nejen městům a obcím, ale také fyzickým osobám, živnostníkům, firmám a organizacím.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Kuthanová
Odborný poradce v oblasti údržby zeleně
e-mail: martina.kuthanova@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 777 183 877